Saltar al contenido

VIVARIVM

Criteris per a la planificació, programació, disseny i construcció de vivers, centres i hotels d’empresa Vivarivm pretén ser un instrument d’utilitat per als municipis que vulguin dotar d’una infraestructura de suport el seu teixit productiu (en el cas que ens ocupa, un viver, un centre o un hotel d’empreses) i també per a aquells altres municipis que ja en tenen … Continued