Saltar al contenido

Conferència: cases d’habitacions

  La casa és abordada com una suma d’habitacions o fins i tot com una entitat d’una sola habitació. Una casa en la qual no encaixa el funcionalisme banal, la zonificació o la jerarquia. Una casa en què es reconeixen els individus i aquests s’identifiquen amb les seves habitacions, igualitària i democràtica. Una casa sense … Continued

Temps de flors

Girona està aquests dies de festa, una festa que balla amb les flors, i amb el pretext de les flors s’obren els patis i les cases, tot ajudant que per uns dies el carrer sembli dilatar-se cap a aquests interiors convertits en espais col·lectius. Fins i tot els aparadors de les botigues semblen més pendents … Continued

Rehabitar el viaducto

Estado actual, limpieza preliminar y mercado ambulante bajo el viaducto de Girona. Imágenes elaboradas en el Workshop “Rehabitar el viaducto”. En la ciudad de Girona se está ultimando la construcción de un túnel ferroviario subterráneo para el tránsito convencional y de alta velocidad. Actualmente los trenes cruzan la ciudad por un viaducto en dirección norte-sur … Continued