Saltar al contenido

El Palau Episcopal de Barcelona

Cronología arquitectónica de un edificio de veinte siglos de historia

Palau Episcopal de Barcelona

«El Palau Episcopal de Barcelona s’estableix en un ampli recinte al bell mig de la ciutat, en un solar a cavall entre l’interior i l’exterior de la primitiva muralla romana. Tot i així, aquest emblemàtic edifici, que conserva entre els seus murs fragments d’arquitectura de més de vint segles d’història, no ha estat sotmès fi ns ara a cap anàlisi pormenoritzada. Aquest text reconstrueix els episodis que se succeeixen en la construcció de les diverses parts del conjunt, a partir del testimoni que ofereixen tant les arquitectures existents com els nombrosos textos i documents gràfi cs que s’han anat localitzant i que ajuden a recompondre el complex mosaic dels seus fragments.»

Autores: Magda MàriaJoan Claudi Minguell
Revista: LOCUS AOMENUS nº 10, 2009-2010
Páginas: 63-86
Idioma: català
ISSN-ISBN: 1135-9722

Descarga el documento en PDF