Saltar al contenido

Mitad fábrica mitad convento

La casa Tàpies

tapies

Estado: Defendida el 12 de enero de 2016
Autoría: Antoni Pérez Mañosas
Dirección: Pere Fuertes

El tema central del treball és la casa que l’arquitecte José Antonio Coderch va projectar per a l’artista Antoni Tàpies i la seva família, en un procés que va durar des de 1960 fins a 1963. Aquesta casa ha estat abastament estudiada com a objecte arquitectònic, i no és la meva intenció continuar exclusivament per aquest camí. S’aborda sovint l’estudi d’una obra arquitectònica (el procés de projectació i la seva materialització) com un objecte de coneixement aïllable en el temps, tot i que se’l situï dins d’un context històric. Aquí intentaré ampliar l’àmbit d’estudi, en el sentit de considerar la casa com un ser que té una vida pròpia, i no únicament com aquella obra fixada en les fotografies que Català-Roca o Casali van fer amb la casa tot just acabada; en el moment en que les obres d’arquitectura tenen una aparença d’objecte perfecte i nou. La vida a la casa i la vida de la casa.