Saltar al contenido

IH, Intervals habitats

Aproximacions a l’espai de transició en l’habitatge col•lectiu (1990 -2006)

ih

Estado: leída el 21 de febrer de 2013
Autoría: Núria Salvadó
Dirección: Pere Joan Ravetllat

IH és una investigació sobre l’habitant, sobre com ocupa i com viu allò que li oferim. Per fer-ho, s’incorporen als sistemes de treball i d’anàlisi propis de l’àmbit de l’arquitectura aquells que utilitzen els etnògrafs i els antropòlegs per interpretar un determinat comportament social.

IH és una investigació sobre “l’arquitectura de la quotidianitat“ on els protagonistes principals no són els autors dels projectes que es presenten, i en certa manera tampoc no ho són els mateixos projectes, sinó l’habitant i la seva realitat, la seva vida quotidiana, viscuda en un espai molt concret de tots els que ocupa, el que està situat en el límit entre l’interior de la casa i el carrer.

IH pretén tipificar una sèrie de situacions, presentant-les com un catàleg o taxonomia oberta, analitzant-les per tal de desxifrar les lleis que transformen un espai de transició en un espai viscut i ocupat, en un Interval Habitat (IH). A la vegada, es planteja com a objectiu comprovar si aquests espais són capaços de millorar l’habitatge col•lectiu, i fins i tot les nostres ciutats.