Saltar al contenido

Fantàstica. Documento presentado para comisariar la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012

 

Ha  pasado ya un tiempo dese que hicimos este documento, pero en motivo de la próxima intervención del grupo en una mesa redonda organizada por Arquitecturas Colectivas bajo el tema «La ciutat no es ven, es viu», nos dimos cuenta que no estaba colgado en la web.

Fantàstica es el documento con el que nos presentamos para representar a Cataluña y Baleares como comisarios de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012. Tan solo logramos quedar finalistas, pero creemos que el documento es suficientemente interesante para que esté aquí colgado, y tiene mucho que ver con el tema que trataremos en la mesa redonda, el Derecho a la belleza.

«Les obres que es mostren en aquesta proposta són exemples actuals que permeten imaginar una arquitectura del futur immediat. Són també exemples clars que il·lustren una necessària rèplica a l’arquitectura institucional i comercial dels darrers deu anys; són senyals que ens indiquen un canvi respecte la pràctica de la disciplina a la que estàvem acostumats fins ara. Aquestes obres no són fruit del panorama actual, simplement la conjuntura les ha deixades al descobert, fent-les més visibles. Pel mateix motiu, hi reconeixem indicis que fan pensar en un recorregut més llarg i d’un abast més ampli. Aquests exemples que, amb d’altres, formen un conjunt optimista, tenen algunes qualitats en comú que, enumerades, poden ajudar a traçar un perfil que, en certa mida, podria contenir els elements propis d’un moviment.»

Autores: X. MonteysM. MàriaP. FuertesA. PuigjanerR. SauquetC. MarcosE. CallísC. Fernández.
Colaboradores: Iñaki Tarragó, Martí Amargós, Guillermo Fibla, Jordi Quetglas, Jaume Mayol
Agradecimientos: Gianluca Burgio, Casacuberta Matías arquitectes, Pau Faus, Rafel Moranta, Sílvia Musquera, Núria Sabater
___

Más información